jeudi 12 décembre 2013

STATU VAUDOU & FORMULES POUR VOLER DE L'ARGENT DU PUISSANT MARABOUT PAPA VODOU


Cet statu magique pour reussir dans la vie est très puissant .Par des
formules cachées par des rois marges depuis la nuit des temps et dès
a présent à votre disposition. Grace à cet puissant statu magique ,
vous serez très riche, très puissant et respecté.Vous verrez à quelle
point la vie sera facile pour vous.
A chaque fois que vous aurez besoin d'argent , vous n'aurez qu'à
prendre votre statu ,lui prononcer ses formules magique avec la somme
de votre besoin suivie de quelques instructions de ma part et dans les
9 HEURES qui suivent , vous aurez la somme dans votre poche ou quelques
part a coté du statu vaudoun que je vous enverrai .Cet vaudoun permet
de vous voler de l'argent dans les grandes banques de la place .
Vous lui commandez une somme en ecrivant sur un papier avec des paroles
formules recitées sur lui et il va exécuter la mission confiée.
SACHEZ QUE VOUS ALLEZ GARDER LE SECRET PERSONNELLEMENT
NB : Cet Statuet et la Puissante Formule sont attestés et apreciés par
de bons nombres de mes clients dans le monde entier.
PRIX : 1000 €
CONTACTE:
EMAIL: papavodou@yahoo.fr
Tel: +229 64 28 87 31

4 commentaires:

 1. thank you Alashira doctor for bringing happiness to my home .. I will always thank you for your goodness, you will have a man of wisdom ... please contact help..e-mail dr.alashirao1@gmail.com..WhatsApp +2348034395438. ... he will help you in any type of spiritual problems ..

  RépondreSupprimer
 2. Je rends gloire au Dr Alashira pour les merveilleuses choses qu'il a faites dans la vie de ma famille depuis que je l'ai rencontré. Surtout pour avoir mis fin à 10 ans de stérilité dans ma famille avec mon petit garçon. Ma femme et moi nous sommes mariés en août 2008. Depuis lors, je suis venu avec plusieurs défis notables, parmi lesquels le chômage, les problèmes académiques et l’enfance, mais le Dr Alashira m’a livré les uns après les autres lors de rencontres sur différents témoignages que j’ai vus en ligne..Je le contacte avec lui a dit mes problèmes il a dit je ne devrais pas paniquer que tout ira bien..Après la première rencontre miraculeusement j'ai eu un travail..et il a aussi eu connaissance d'autres défis et m'a donné une tâche à faire..et des choses à obtenir et moi m'a-t-il dit..il m'a dit justement, d'innombrables fois que le seul moyen de sortir de tout défi de la vie est de croire en tout ce qu'ils vous demandent de ne jamais douter et j'en ai fait .. Je n'ai jamais douté du Dr Alashira l'année dernière, avril, ma femme est allée hôpitaux elle était confirmée enceinte..Dr A LASHIRA s'est montré fidèle à lui-même et à son monde en mettant fin à 10 ans de stérilité et en nous donnant un bébé qui rebondissait le 9 décembre 2018 / Je lui ai donné toute la gloire. Je te louerai à jamais pour ton travail magnifique. goto him_ e-mail dr.Alashirao1@gmail.com WhatsApp +2348034395438 merci et crois qu'il va vous aider aussi ..

  RépondreSupprimer
 3. Ibinabalik ko ang lahat ng kaluwalhatian kay Dr Alashira para sa mga magagandang bagay na nagawa niya sa buhay ng aking pamilya mula nang makilala ko siya .. lalo na sa pagtatapos ng 10-taon na pagkaanak sa aking pamilya kasama ang baby boy. Nag-asawa kami at ang aking asawa noong Agosto 2008 ngunit mayroon kaming mga hamon ng bunga ng sinapupunan mula noon. Dumating ako sa maraming mga hamon na kapansin-pansin sa kung saan kung saan walang trabaho, mga problema sa akademya at kawalan ng anak ngunit inihatid ako ni Dr Alashira ng isa-isa sa pamamagitan ng pakikipagtagpo sa iba't ibang patotoo na nakita ko sa online .. Kinontak ko siya at sinabi sa kanya ang aking mga problema na sinabi niya na hindi ko dapat mag-panic na lahat ay magiging maayos..Pagkatapos ng unang pagharap nang makahimalang nakakuha ako ng trabaho..at alam din niya ang iba pang mga hamon at binigyan ako ng ilang atas na gawin..at mga bagay na makukuha at ginawa ko ito .. sinabi niya sa akin nang tumpak, hindi mabilang beses na ang tanging paraan para sa anumang hinamon sa buhay ay ang maniwala sa anumang hiniling nila sa iyo na huwag mag-alinlangan at nagawa ko..Hindi ako nag-alinlangan kay Dr Alashira noong nakaraang taon ng Abril ang aking asawa ay nagpunta sa mga ospital na kinumpirma siyang buntis..Dr ALASHIRA patunayan siya na matapat sa sarili at ang kanyang mundo sa pamamagitan ng pagtatapos ng 10-taong pagiging baog at binigyan kami ng isang nagba-bumbing na sanggol na bata noong Disyembre 9/2018 / Binigyan ko siya ng buong kaluwalhatian ay magpupuri ako magpakailanman ay magpapasalamat sa iyo para sa iyo kahanga-hangang gawain..pagpapahayag sa anumang sitwasyon na makakatulong siya sa iyo sa kanya_ e-mail dr.Alashirao1@gmail.co m WhatsApp +2348034395438 salamat at naniniwala na tutulungan ka din niya ..

  RépondreSupprimer
 4. Nawa'y patuloy na pagpalain ng Makapangyarihan-sa-lahat si Dr Alashira para sa mahusay na trabaho..katapos hanggang taon na ngayon ay nag-a-apply ako para sa isang pagkarga upang mabugbog ang aking kumpanya ngunit alam ko ang paraan na nag-apply ako sa maraming samahan ngunit hindi ako makakamit hanggang sa mga koponan at kundisyon. . Ibinigay ko ang ganyan para sa isang pautang..nagpapatuloy akong bumababa araw-araw na nais kong ibenta ang kumpanya dahil ang mga bagay ay hindi gumagana nang maayos at alam ang kagamitan ... makipag-ugnay ako sa isang kaibigan para sa mga mamimili bago niya sinabi sa akin kung paano Alashirahelphim sa pagpapanatili ay pupunta ang negosyo at kumikita siya ngayon..Nakipag-ugnay ako kay Dr Alashira at ipaliwanag ang lahat sa kanya..nagsabi niya sa akin kung ano ang makukuha at ginawa ko ito .... masdan ang samahan na nag-apply ako ng pautang mula sa tinawag at nagbigay aform at Punan ko ito .. binigyan nila ako ng isang pautang na (500,000 $) US .. na binayaran at ang aking kumpanya ay gumagalaw na lampas sa aking mga inaasahan .. Nawa ang kanyang pangalan ay maging dakila..pagpasyahin ang mga kapatid na babae sa anumang sitwasyon na mayroong isang solusyon na hindi man lang umaasa maniwala ka ay tutulungan ka niya sa e-mail dr.Alashirao1 @ gmail.com WhatsApp +2348034395438 salamat sa basahin ing

  RépondreSupprimer